Wydawnictwo K&K

REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania oraz realizowania usługi Newslettera wysyłanego przez Wydawnictwo K&K, warunki zawierania oraz odstąpienia od umowy, a także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – oznacza Wydawnictwo K&K z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 5A/515, 01-231 Warszawa
  2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
  3. Newsletter – usługa dostarczania biuletynu informacyjnego za pomocą wysyłki e-mail z adresu w domenie plastime.pl lub imch.pl
  4. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca usługę Newslettera według niniejszego Regulaminu
 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających Newsletter poprzez stronę internetową dostępną pod adresem https://plastime.pl/biuletyn.

§ 2. Zamówienie i realizacja usługi Newslettera

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 2. Wydawca będzie dostarczał na wskazany w Zamówieniu adres e-mail Newsletter o częstotliwości wskazanej w Zamówieniu.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Newslettera "POLIMEROWY PRZEGLĄD PRASY" na inną bez wcześniejszego informowania Zamawiającego.
 4. Zmiana nazwy Newslettera nie jest zmianą samego Newslettera, dlatego w przypadku jej zmiany, wszystkie zgody udzielone przez Zamawiającego pozostają w mocy.
 5. Częstotliwość wysyłki dotyczy ilości wysyłanych wiadomości Newslettera w tygodniu.
 6. Dni, w których jest wysyłany Newsletter mogą ulegać zmianie bez informowania Zamawiającego. Domyślnie są to:
  • Częstotliwość "Raz w tygodniu": czwartek
  • Częstotliwość "2x w tygodniu": wtorek, czwartek
 7. Zamawiający może w każdej chwili zmienić częstotliwość otrzymywania Newslettera, używając przycisku "zmień częstotliwość" widocznego na dole wiadomości z Newslettera.
 8. W wyjątkowych sytuacjach Wydawca zastrzega sobie możliwość wysyłania dodatkowych wiadomości Newslettera, poza zamówioną częstotliwością. Do takich sytuacji mogą należeć:
  • ważne wydarzenia związane z branżą tworzyw sztucznych, elastomerów i przemysłu chemicznego
  • istotne treści związane z realizacją Newslettera i usługami Wydawnictwa K&K
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do okresowego wstrzymywania wysyłki Newslettera, jak również do zaprzestania wysyłania Newslettera bez informowania Zamawiającego.
 10. Zapewnienie technicznych warunków otrzymywania Newslettera leży po stronie Zamawiajacego. Wydawca nie odpowiada za działanie systemów informatycznych, które mogą uniemożliwiać otrzymywanie Newslettera.
 11. Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z subskrybcji Newslettera. W tym celu może:
  • Kliknąć przycisk rezygnacji (tzw. "opt-out") na dole każdej wiadomości Newslettera.
  • Składając polecenie wypisania na adres redakcji Platime Magazine

§ 3. Zawartość Newslettera oraz odpowiedzialność Wydawcy

 1. Wydawca dokłada starań, aby wiadomości zamieszczane w Newsletterze pochodziły z wiarygodnych źródeł, jednakże z uwagi na charakter Newslettera (przegląd prasy) nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez osoby i podmioty trzecie.
 2. Za treść cytowanych informacji odpowiadają podmioty trzecie publikujące te wiadomości na stronach internetowych, do których kierują odnośniki z Newslettera.
 3. Wydawca nie gwarantuje, że linki podane w Newsletterze będą działały poprawnie. Podmioty publikujące cytowane treści działają niezależnie od Wydawcy i mogą w dowolnej chwili zmieniać adresy URL wiadomości albo całkowicie je usuwać.
 4. Wydawca oświadcza, że przegląd prasy zawarty w Newsletterze jest jego autorskim wyborem i nie wyczerpuje wszystkich informacji dotyczących publikowanej tematyki.
 5. Publikacja informacji albo brak informacji na jakikolwiek temat w Newsletterze nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego.

§ 4. Dane osobowe i zgoda na otrzymywanie informacji

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu.
 2. Wydawca umieści te dane w baze wysyłkowej podmiotu trzeciego, działającego pod nazwą Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków, który będzie je przetwarzał na zlecenie Wydawcy na potrzeby wysyłki Newslettera
 3. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy informacji elektronicznych wysyłanych jako Newsletter na udostępniony przez Zamawiającego adres e-mail.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego i skutkuje usunięciem złożonego zamówienia.
 5. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
 6. Zamawiającemu przysługuje prawo do informacji na temat swoich danych osobowych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia.
 7. Usunięcie danych na żądanie Zamawiającego skutkuje rozwiązaniem Umowy Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych będzie dokonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr133, poz. 883 ze zm.), a także wytycznymi RODO.

O nas

Plastime MagazineElastomers Magazine

Wydawnictwo K&K, wydawca pism branżowych "Plastime Magazine", "Elastomers Magazine" oraz portalu imch.pl kierowanego do przemysłu chemicznego.

Kontakt

Wydawnictwo K&K
ul. Płocka 5A/515
01-231 Warszawa
Tel.: +48 22 493 46 93

Biuletyn informacyjny

Zapisz się na nasz biuletyn informacyjny:

Zapisz się